Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia Andrespolu zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
"Zakup wraz z dostawą aparatu USG z dwiema głowicami dla poradni POZ w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu"